Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

School ontmoedigt inschrijving

Een school ontmoedigt ouders op voorhand om kinderen met het syndroom van Down aan te melden. Dit gebeurt zonder onderzoek te doen naar de individuele ondersteuningsbehoefte. In het ‘Concept Schoolondersteuningsprofiel’ (SOP) op de website van de school staat namelijk het volgende: “Voor kinderen met het syndroom van Down geldt dat een grote meerderheid van het team aangeeft deze kinderen niet de begeleiding te kunnen bieden die zij nodig hebben”. 

Intake, bemiddeling en zitting: College voor de Rechten van de Mens 

Verschillende ouders dienen naar aanleiding van het SOP een klacht in bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. In het intakegesprek met hen wordt afgesproken de klachten voor te leggen aan het CRM. Dit is een landelijk instituut dat klachten toetst aan de Wet gelijke behandeling. Het Meldpunt Discriminatie dient een verzoekschrift in bij het CRM dat wordt besproken tijdens een zitting bij het CRM. 

Oplossing: excuses van de school

Het CRM oordeelt dat de school met deze tekst direct onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte. Ook voldoet de school niet aan haar onderzoeksverplichting. De school maakt excuses aan de ouders en verwijdert de tekst van de website.

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]