Sociale uitsluiting op school

Een school nodigt een ouder die de schoolbijdrage of additionele bijdrage niet heeft betaald, standaard niet uit voor activiteiten van de school. Er is in veel gevallen verandering van het schoolbeleid nodig om dergelijke sociale uitsluiting tegen te gaan. 

Constructief bemiddelingsgesprek 

Een ouder dient daarom bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam een klacht in vanwege sociale uitsluiting. In het intakegesprek spreken we af contact op te nemen met onze samenwerkingspartners Onderwijs Consumenten Organisatie, Onderwijs Ondersteuningscentrum en de Kinderombudsman en met de directeur van de scholengemeenschap. Na een hoor- en wederhoorprocedure heeft onze consulent discriminatiezaken een constructief gesprek met de ouder en de directeur. 

Kwijtscheldingsregeling 

Naar aanleiding van de melding past de scholengemeenschap het beleid op een aantal gebieden aan. Zo wordt er expliciet een kwijtscheldingsregeling opgenomen voor gezinnen die leven op het sociaal minimum. De directeur van de scholengemeenschap belooft bovendien om op bovenschoolsniveau een ombudsman of -vrouw te benoemen die op de hoogte is van alle tegemoetkomingen voor gezinnen die leven op het sociaal minimum.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.