Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Ayrımcılık rakamları Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 2022

‘Meldingen van discriminatie in Amsterdamse regio blijft toenemen’
In 2022 heeft het MDRA 684 meldingen van discriminatie ontvangen ten opzichte van 802 meldingen in 2021. De meeste meldingen gaan over herkomst en huidskleur. Daarnaast was er een significante stijging in de meldingen op basis van godsdienst, met een specifieke focus op Moslimdiscriminatie. Vorig jaar was arbeidsmarktdiscriminatie het terrein waarover het MDRA de meeste meldingen ontving. In de regio Amsterdam werden hierover maar liefst 140 discriminatiemeldingen gemeld. De koploper was de gemeente Amsterdam waar maar liefst 781 voorvallen van arbeidsmarktdiscriminatie plaatsvonden. Het MDRA presenteert deze cijfers in haar jaarverslag 2022.

De daling komt door de afname van grootschalige bulkmeldingen door het afschaffen van corona-gerelateerde overheidsmaatregelen. Door de coronapandemie was er namelijk in 2020 en 2021 een forse toename van discriminatiemeldingen. Het MDRA ging van 584 meldingen in 2018 en 595 meldingen in 2019 naar 1309 in 2020 en 802 in 2021.

De meldingen van 2022 over wettelijke discriminatiegronden laten opnieuw zien dat de groei van het aantal discriminatiemeldingen aan het doorzetten is. Bekend is dat de meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. Daarom blijft het registreren van discriminatiemeldingen zeer waardevol om duiding te kunnen geven van terugkerende patronen. Daarnaast wordt bijstand en advies gegeven en krijgen we inzicht in de incidenten. Hiermee kunnen de gemeenten ook hun anti-discriminatiebeleid aanpassen en uitvoeren.

Herkomst/huidskleur, godsdienst en seksuele geaardheid wederom in de top 3
Herkomst en huidskleur is de discriminatiegrond waar het Meldpunt de meeste meldingen over binnenkrijgt. Dit aantal steeg fors, van 318 meldingen in 2019 naar 385 meldingen in 2022 waarvan 33% van de meldingen anti-Zwart racisme betrof. Dit percentage blijft door zijn jaarlijkse stijging erg hoog en is opvallend.

Daarnaast was er een significante stijging in de meldingen op basis van godsdienst, met een specifieke focus op Moslimdiscriminatie. In 2022 werden er 53 meldingen gemaakt op grond van godsdienst, waaronder 47 meldingen van Moslimdiscriminatie. Dit is een forse stijging vergeleken met de 33 meldingen van Moslimdiscriminatie in het voorgaande jaar. Ook blijft het aantal meldingen over seksuele geaardheid een stijgende trend aanhouden. Van 25 meldingen in 2017, naar 45 in 2018, 51 in 2019 en 80 in 2020. In 2021 was er sprake van een lichte daling naar 56 meldingen, echter is dit aantal in 2022 wederom toegenomen naar 71 meldingen.

Arbeidsmarkt grootste discriminatieterrein
Ook in 2022 was arbeidsmarktdiscriminatie het terrein waarover het MDRA de meeste meldingen ontving. Veruit de meeste meldingen vonden plaats op de werkvloer en gedurende de werving en selectieprocedure. Het MDRA maakt in haar registratiesysteem onderscheid tussen (1) voorvallen gemeld door de inwoners van de regio en (2) voorvallen van discriminatie jegens eenieder die plaatsvonden in de regio. In de regio Amsterdam werden 140 discriminatiemeldingen gemeld door haar inwoners. Koploper was de gemeente Amsterdam, waar maar liefst 781 voorvallen van arbeidsmarktdiscriminatie plaatsvonden. Daarnaast worden zowel omstreden behandeling als vijandige bejegening het vaakst gemeld.

Behandeling, begeleiding & bemiddeling
Als anti-discriminatievoorziening is het de primaire taak van het MDRA om bijstand te verlenen aan burgers die met discriminatie in aanraking komen. Ruim de helft van het aantal meldingen vraagt daarom. Zo was er voor slachtoffers psychosociale opvang of begeleiding bij het doen van een aangifte, ondersteuning in weerbaarheid of werd er namens melders gevraagd om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het MDRA het gehele jaar aanspreekbaar geweest voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en per 1 maart 2022 stadsgebieden Driemond en Weesp. Onze website en bewustwordingscampagne “Geef een signaal af tegen discriminatie” (zie link) evenals berichten en filmpjes op diverse social media kanalen, zie de volgende links MDRA_Ongehoord_Trailer_1Min on Vimeo https://vimeo.com/833692971 https://vimeo.com/833695394  https://vimeo.com/833689848 droegen en dragen bij aan een grotere zichtbaarheid van het Meldpunt.

Verbinding en samenwerking
In samenwerking met de anti-discriminatievoorzieningen in Rotterdam, Den Haag, Midden-Nederland en Haaglanden heeft het MDRA in G4+ verband samengewerkt aan twee cruciale professionaliseringsprojecten: (1) een rapportage en analysetool en (2) het ontwerpen van een integrale ketenaanpak tegen discriminatie en racisme. Daarnaast is het MDRA ook regievoerder en kennispartner voor de bestrijding van discriminatie voor regio Amsterdam. Samen met gemeenten, politie, het OM, diverse belangenorganisaties en non-profit organisaties streeft het MDRA naar een integrale aanpak in de bestrijding van discriminatie.

Klik Burada om het jaarverslag te downloaden.

[responsivevoice_button voice="Hollandalı Erkek" buttontext="Bu sayfayı dinleyin"]