Faaliyet Raporu 2018 - Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Yıllık raporumuz, MDRA tarafından 2018 yılında Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn ve Ouder-Amstel belediyeleri için kaydedilen rapor sayısını göstermektedir. Ana bulgular şunlardır:

Köken

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, köken, MDRA'nın en çok rapor aldığı ayrımcılık temelidir. Hatta 2018 yılında bu temel, rapor sayısının yarısından fazlasını oluşturmuştur. 2018'de medya ve reklamcılık alanında kökenle ilgili nispeten çok sayıda şikayet gelmiştir (2017'de 17 iken 2018'de 33). Bunlardan 23'ü ticari bir yayıncı aracılığıyla televizyonda yayınlanan bir yaşam tarzı programıyla ilgiliydi. Söz konusu programda kıvırcık saçlı kişiler hakkında saldırgan ifadeler kullanılmıştır.

Cinsiyet

Cinsiyet ayrımcılığı zeminiyle ilgili rapor sayısı 2018'de 72'ye yükselmiştir (2017: 53). Buna trans bireylere eşit olmayan muamele yapıldığına dair raporlar da dahildir (15 rapor). Cinsiyet temelli şikâyetlerin neredeyse yarısı (35 rapor) işgücü piyasasıyla ilgilidir. Bu tablo 2017 yılı ile tutarlıdır (53 rapor, bunların 32'si işgücü piyasası ile ilgilidir).

Din - Müslüman ayrımcılığı

Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla ilgili şikâyetlerin sayısı 2018 yılında 26'ya düşmüştür (2017: 42). MDRA gerçekte olayların sayısının arttığına inanmaktadır. Bu nedenle MDRA, ayrımcılığa uğrayan Müslümanların MDRA'yı nasıl bulacaklarını daha iyi bilmelerini sağlamak istemektedir.

Cinsel yönelim

Cinsel yönelim temelli raporların sayısı 2017'de 25 iken 2018'de 45'e yükselmiştir. 45 raporun 40'ı eşcinsel erkeklere yönelik ayrımcılıkla ilgilidir.

İşgücü piyasası

2018 yılında, işgücü piyasası yine en fazla raporun alındığı alan olmuştur. 2017'de olduğu gibi 2018'de de bu alandaki 134 rapor arasında menşe (54) ve cinsiyet (35) gerekçeleri aşırı temsil edilmiştir.

Ağırlama/eğlence

Ağırlama alanına ilişkin rapor sayısı 2018'de 40'a yükselmiştir (2017: 21). Artış esas olarak kapı politikasına ilişkin raporlarla ilgilidir. Bu konuda MDRA 2018 yılında 23 şikayet almıştır (2017: 9).

Ek(ler): yıllık rapor 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-posta