Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Yıllık rapor | Ayrımcılığın İzlenmesi 2019

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam presenteert op 23 april zijn jaarverslag 2019 evenals de Monitor Discriminatie. De Monitor komt gelijktijdig uit met de landelijke rapportage en die van alle politie-eenheden in het land. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam ontving 595 meldingen.

De eenheid Amsterdam kent veruit het hoogste aantal meldingen naar rato per duizend inwoners (0,56) in vergelijking met het landelijk gemiddelde (0,25). De gemeenten Amsterdam (0,63) en Diemen (o,65) spannen de kroon. Amstelveen zag het aantal meldingen in één jaar tijd bijna verdubbelen. Net als in 2018 ging meer dan de helft van de meldingen over discriminatie op basis van herkomst/huidskleur. Een kwart van de meldingen betrof arbeidsdiscriminatie.

Herkomst, huidskleur & geloof

Een groot deel bij discriminatie op grond van herkomst/huidkleur betreft anti-zwart racisme met 123 meldingen. De helft hiervan gaat gepaard met vijandige bejegening zoals beledigen, stigmatiseren en pesten. Moslimdiscriminatie steeg met 38% naar 36 meldingen in 2019. Het betreft daarbij direct op religie gebaseerde discriminatie. Discriminatie op culturele en uiterlijke kenmerken, nationale herkomst en etniciteit van moslims of zij die als moslim gezien worden, vallen binnen de grond herkomst. Dat betrof een aanvullende 65 meldingen. Al zijn het kleinere absolute aantallen, stegen meldingen over antisemitisme afgelopen jaar met 40%.

Forse toename ‘geweld & bedreiging’

Discriminatie waar geweld en bedreiging aan te pas komt, heeft een aanvullende impact op slachtoffers. Dat aantal steeg met maar liefst 160% tot 73 gevallen. Bij 40% betrof het homoseksuele mannen. De stijging is uitzonderlijk aangezien in geval van geweld en bedreiging direct en vaak alleen bij de politie gemeld wordt. Het aantal meldingen op grond van seksuele geaardheid is daarnaast in twee jaar tijd verdubbeld.

Behandeling, begeleiding & bemiddeling

Als anti-discriminatievoorziening is de primaire taak van het Meldpunt Discriminatie bijstand te verlenen aan burgers die met discriminatie in aanraking komen. De helft van het aantal meldingen vraagt daar om. Zo was er voor slachtoffers psychosociale opvang of begeleiding bij het doen van aangifte, ondersteuning in weerbaarheid of werd namens melder gevraagd om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Ook in 2019 ging het Meldpunt Discriminatie in gesprek met onder andere schooldirecties, werkgevers, uitzendbureaus, taxi-centrales, supermarkten, horeca-gelegenheden waar problemen zich voordeden om tot oplossingen te komen. Vanaf 2019 wordt aanvullend onderzoek verricht naar de aard en omvang van verschillende soorten discriminatie en de achterliggende problematiek.

[responsivevoice_button voice="Hollandalı Erkek" buttontext="Bu sayfayı dinleyin"]