Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Transgender ve interseks bireylerin yasal statüsü güçlendirildi

De aanscherping van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) is per vrijdag 1 november in werking getreden. Dit houdt in dat in artikel 1 van deze wet nu expliciet staat dat ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht ook betrekking heeft op transgenders en intersekse personen. 

De meerwaarde van het expliciet benoemen van transgenders en intersekse personen is dat organisaties (zoals werkgevers, scholen en sportverenigingen) er meer van doordrongen zijn dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken niet is toegestaan. De verwachting is dat betrokkenen nu vaker discriminatie durven te melden. 

Benoemen is van belang

Discriminatie van transgenders en intersekse personen viel in Nederland al onder het verbod van onderscheid op grond van geslacht. Er was daarom geen strikt juridische noodzaak om deze gronden toe te voegen aan de AWGB. Het is echter van maatschappelijk belang om discriminatie van transgenders en intersekse personen buiten enige twijfel te stellen en zichtbaar uit te dragen. Zij hebben veel te maken met discriminatie, maar melden dat zelden.

[responsivevoice_button voice="Hollandalı Erkek" buttontext="Bu sayfayı dinleyin"]