Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Jerrol Marten nieuwe directeur Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)

Amsterdam, 14 september 2020 – Op 1 september j.l. is Jerrol Marten (1963) aangetreden als directeur van Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Marten volgt Vincent Verkoelen op die vanaf 1 september 2019 optrad als waarnemend directeur.

De afgelopen 13 jaar heeft Marten zich ingezet voor de bestrijding van mensenhandel. Hij was onder andere werkzaam bij Stichting CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel te Amersfoort als manager/adjunct-directeur. Daarna is hij partner geworden bij Sustainable Rescue Foundation die samen met ketenpartners duurzame barrières probeert op te werpen in de strijd tegen mensenhandel Dit door het businessmodel van mensenhandelaren te verstoren. Daarvoor heeft hij in het bedrijfsleven gewerkt in commerciële functies en is hij in diverse managementfuncties werkzaam geweest in het welzijnswerk in Amsterdam-Zuidoost en bij Reclassering Nederland. Marten woonde 27 jaar lang in Amsterdam.

“Ik vind het belangrijk dat iedereen op voet van gelijkwaardigheid kan meedoen in onze samenleving en dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt die ik ook gehad heb. Ik zie helaas ook nog steeds te veel kansenongelijkheid om mij heen. Ik kan niet tegen onrecht, daarom moeten uitsluiting en discriminatie voorkomen en bestreden worden” aldus Marten.

Marten zal zich de komende tijd richten op verdere professionalisering van het Meldpunt Discriminatie en het versterken van de externe gerichtheid. Het verhogen van de meldingsbereidheid is daarbij nog steeds een belangrijk doel. Samendoen, de verbinding zoeken met partners en bewustwording zijn hierbij sleutelwoorden. Marten legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting MDRA.

Over het Meldpunt Discriminatie

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (www.mdra.nl) is een onafhankelijke stichting met als doel het bestrijden en voorkomen van discriminatie en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. De kerntaken zijn klachtenbehandeling, -bemiddeling en registratie, advisering, monitoring en onderzoek. MDRA werkt als wettelijk verplichte instelling voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]