Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Landelijke Discriminatiecijfers in 2020

In opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het zesde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) samen gepresenteerd.

Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Dit jaar zijn voor het eerst ook cijfers over discriminatie van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in het rapport opgenomen. Discriminatiecijfers in 2020 is tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke vereniging van ADV’s Discriminatie.nl.

Download hier het landelijke rapport.

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]