Çok yıllı politika planı 2022 - 2025

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam wil in de beleidsperiode 2022-2025 voortbouwen op de ingeslagen weg van het meerjarenbeleidsplan 2019-2021. Daarnaast wil het MDRA via de activiteiten een belangrijk doel van het college Amsterdam ondersteunen: het werken aan het stroomlijnen van meldingen binnen één systeem, met het MDRA als hét meldpunt voor discriminatie (zie Raadsbrief aanpak discriminatie: stand van zaken en intensivering, 17 december 2019).

Bekijk het gehele beleidsplan Burada.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-posta