Organizasyon

Het team van Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) bestaat uit zes klachtenconsulenten, een klachtencoördinator, een beleidsmedewerker, een projectmedewerker en een office manager, die onder leiding staan van de directeur Jerrol Marten.

De Governance code van het Meldpunt Discriminatie geeft richting aan de wijze waarop de directie, het team en het bestuur functioneren.
Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de doelstelling van de Stichting en wordt gevormd door:

Drs. Dennis Boutkan

– Voorzitter

Danny ten Veen BA

– Secretaris

Drs. Hui-Hui Pan

– Penningmeester

Mr. dr. Carina van Eck

– Lid

BA. Elijah Alvares

– Lid

MSc. Amber Kegel

– Lid

Drs. Ismail Simsek

– Lid

Van links naar rechts: Ismail Simsek, Marc Schuilenburg (tot juli 2023), Elijah Alvares, Carina van Eck, Danny ten Veen, Hui-Hui Pan, Dennis Boutkan en Amber Kegel.