Yıllık hesaplar 2022

2022 mali tabloları, Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam'ın denetçi raporunu da içeren mali raporunu içermektedir.

Yıllık Hesaplar 2022'yi indirin.