Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Jaarverslag 2018 – Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

In ons jaarverslag staat het aantal meldingen dat het MDRA in 2018 heeft geregistreerd voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De belangrijkste bevindingen zijn:

Afkomst

Net als in de afgelopen jaren, is afkomst de discriminatiegrond waarover het MDRA de meeste meldingen ontvangt. In 2018 betreft deze grond zelfs meer dan de helft van het aantal meldingen. Er waren in 2018 relatief veel klachten over afkomst op het terrein media en reclame (33, ten opzichte van 17 in 2017). Daarvan hadden er 23 betrekking op een lifestyleprogramma dat via een commerciële omroep op de tv werd uitgezonden. In dat programma werden beledigende uitspraken gedaan over mensen met kroeshaar.

Geslacht

Het aantal meldingen met betrekking tot de discriminatiegrond geslacht is in 2018 toegenomen tot 72 (2017: 53). Hieronder vallen ook meldingen over ongelijke behandeling van transgenders (15 meldingen). Bijna de helft van de klachten over de grond geslacht (35 meldingen) heeft betrekking op de arbeidsmarkt. Dat beeld is consistent met 2017 (53 meldingen, waarvan 32 over het terrein arbeidsmarkt).

Godsdienst – moslimdiscriminatie

Het aantal klachten over moslimdiscriminatie is in 2018 gedaald naar 26 (2017: 42). Het MDRA denkt dat in werkelijkheid het aantal incidenten eerder is toegenomen. Daarom wil het MDRA zorgen dat gediscrimineerde moslims het MDRA beter weten te vinden.

Seksuele geaardheid

Het aantal meldingen over de grond seksuele geaardheid is toegenomen van 25 in 2017 tot 45 in 2018. 40 van de 45 meldingen gaan over discriminatie van homoseksuele mannen.

Arbeidsmarkt

In 2018 is de arbeidsmarkt opnieuw het terrein waarover de meeste meldingen zijn binnengekomen. Net als in 2017 waren in 2018 de gronden afkomst (54) en geslacht (35) oververtegenwoordigd bij de 134 meldingen op dit terrein.

Horeca/amusement

Het aantal meldingen over het terrein horeca is in 2018 toegenomen tot 40 (2017: 21). De stijging heeft vooral betrekking op meldingen over het deurbeleid. Daarover ontving het MDRA in 2018 23 klachten (2017: 9).

Bijlage(n): jaarverslag 2018

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]