Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Seksuele intimidatie

Voor mensen die seksuele intimidatie meemaken is dit een ingrijpende gebeurtenis met veel gevolgen, zowel persoonlijk als op het werk. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Het College voor de Rechten van de Mens heeft hierover een informatieve pagina opgesteld, een gedeelte van de informatie vind je hieronder. De pagina van het College voor de Rechten van de Mens vind je hier.

Wat is seksuele intimidatie?
Als iemand seksuele opmerkingen, grapjes, of gebaren maakt of jou ongewenst aanraakt, dan noemen we dat seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie betekent gedrag met een seksuele lading waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie ontstaat. Vrouwen worden twee keer zo vaak getroffen als mannen. Mannen zijn vaker dader dan vrouwen.

Het kan hierbij gaan om:
Verbaal gedrag: opmerkingen, grapjes, e-mails, Appjes of seksueelgetinte afbeeldingen laten zien
Non-verbaal gedrag: gebaren of gezichtsuitdrukkingen
Fysiek gedrag: ongewenst aanraken
Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld gaan om gedrag van:
– Collega’s
– Leidinggevenden
– Klanten, cliënten, patiënten of bezoekers
– Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of crew

Waar kun je terecht als je seksuele intimidatie hebt meegemaakt?
Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, heeft een grote impact. Om te zorgen dat het stopt is het belangrijk om te vertellen wat er is gebeurd. Dit is niet makkelijk, maar je staat er niet alleen voor. Heb jij hulp nodig of zit je met vragen?
Dan kan je contact met ons opnemen. Je kan ons bellen, mailen of via onze website een melding doen.
Ook kun je contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens.

Ook kun je hier terecht:
Je huisarts of een psycholoog
Centrum seksueel geweld: bel of chat (anoniem) met een medewerker
Een vertrouwenspersoon van je werkgever
Slachtofferhulp: voor emotionele steun of hulp in het strafproces
Het Juridisch Loket: voor gratis juridisch advies
Ben je op dit moment in gevaar? Bel direct het alarmnummer 112. 

Je klacht voorleggen aan het College

Als je het wilt, kunnen we samen de klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens.
Het doen van aangifte van een strafbaar feit is niet de enige juridische route om gevallen van seksuele intimidatie aan te vechten. In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving wordt seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie op grond van geslacht aangemerkt (artikel 1a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling). Daarom kun je ook je klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan in zo’n geval een onderzoek instellen naar de situatie, een hoorzitting houden en uiteindelijk een oordeel uitspreken of de organisatie in strijd heeft gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in deze procedure dus niet om het ‘aanklagen’ van individuele personen, maar om de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen de seksuele intimidatie plaatsvond. Die moet volgens de wet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving.

Waarom?

Voor het vaststellen of sprake is geweest van seksuele intimidatie in de zin van het gelijkebehandelingsrecht gelden niet dezelfde (strenge) bewijsregels als binnen het strafrecht. Daarnaast is de procedure bij de Antidiscriminatievoorziening en het College laagdrempelig en kosteloos. Ook sta je met een oordeel van het College sterker in je schoenen als je je zaak wel voorlegt aan de rechter. Er geldt namelijk een motiveringsplicht als de rechter het oordeel van het College naast zich wil leggen en moet dus extra motiveren waarom. Zo’n 85% van de organisaties neemt maatregelen naar aanleiding van een oordeel verboden onderscheid of een aanbeveling van het College. 

Hoe?

Kijk voor meer informatie over het maken van een melding of het voorleggen van je klacht hier of op de website van het College voor jou of ga direct naar het klachtenformulier. Melden kan ook anoniem. We registreren je melding, maar niet je naam, of je nu belt of mailt. Anonieme meldingen helpen ons werk als toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland.

Seksuele intimidatie op het werk

Sexting, seksueel getinte opmerkingen of handelingen die als ongewenst worden ervaren; dit is seksuele intimidatie dat bij wet verboden is. Ook op het werk. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek waar seksuele intimidatie niet voorkomt. De werkgever is volgens de wet verantwoordelijk voor die veilige werkomgeving en moet dus zijn werknemers en de gebruikers van diensten ertegen beschermen. 

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een groot probleem – in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers hiermee te maken gehad. Uit onderzoek van het College blijkt dat de meeste mensen die seksuele intimidatie meemaken dit niet melden, 37% doet dat wel. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Soms zijn mensen bang voor de gevolgen van een melding, bijvoorbeeld voor hun baan. Meer bekendheid geven aan de problematiek kan ervoor zorgen dat mensen zich vrijer voelen om te melden, en daders zich bewust zijn van overschrijdend gedrag. 

Poster voor op de werkplek

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met werkgevers een poster ontwikkeld voor op de werkvloer. Hierin staat wat seksuele intimidatie is en waar je terecht kunt als je het hebt meegemaakt. Je kunt de poster kosteloos bestellen voor op je werkplek of de poster downloaden om rustig door te lezen en te delen met je collega’s.

Download de poster: Seksuele intimidatie op de werkvloer (pdf).

Bron: https://mensenrechten.nl/nl/seksuele-intimidatie

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]