Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Transgender uitgescholden

Cliënte is transgender en werkt op een luchthaven. Haar leidinggevende wil dat zij zich omkleedt in de kleedkamer voor mensen met een beperking. Cliënte voelt zich hier niet prettig bij aangezien zij geen beperking heeft. Vrouwelijke collega’s zouden zich niet prettig voelen met haar in de vrouwenkleedkamer. Ook worden er vervelende opmerkingen gemaakt en roept een collega: “Why don’t you work at the redlight district?” 

Intake, bemiddeling en nazorg 

Onderscheid op grond van transseksualiteit wordt beschouwd als onderscheid naar geslacht. In het kader van hoor- en wederhoor spreken wij met cliënte af een klachtbrief te sturen aan haar werkgever. Ook initieert het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam een bemiddelingsgesprek om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hierin worden de incidenten op de werkvloer besproken. Een van de afspraken is nu dat cliënte voortaan gebruik kan maken van de vrouwenkleedkamer. In het kader van nazorg heeft het Meldpunt Discriminatie contact gehouden met cliënte over de gemaakte afspraken. Cliënte heeft bevestigd dat zij nu gebruik maakt van de vrouwenkleedkamer. 

Recente ontwikkeling 

In maart 2019 heeft het parlement een wet aangenomen ter verduidelijking dat onder onderscheid op grond van geslacht mede wordt verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]