Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Zwangerschapsdiscriminatie bewezen volgens het College voor de Rechten van de Mens

Een positieve uitkomst door samenwerking Allen & Overy en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

Allen & Overy werkt op pro bono-gebied samen met verschillende partijen die zich richten op de bescherming van mensenrechten, waaronder sinds 2019 met het Meldpunt Discriminatie. Na zoals gebruikelijk voor het Meldpunt Discriminatie, de hoor- en wederhoorprocedure te hebben doorlopen en de uitkomst niet gewenst was, heeft het Meldpunt Discriminatie samen met associate Hannelore Vanderveen en collega Tjarda van der Vijver van Allen & Overy namens onze cliënt een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens wegens zwangerschapsdiscriminatie.

“Mensenrechten gaan mij aan het hart en het is schrijnend om te zien dat 4 van de 10 vrouwen op de arbeidsmarkt nog altijd direct of indirect worden benadeeld vanwege zwangerschap of een pasgeboren kind, zoals blijkt uit onderzoek van College voor de Rechten van de Mens. Ook in het geval van onze cliënt werd de arbeidsovereenkomst beëindigd vanwege haar verzuim, dat voortkwam uit haar zwangerschapsklachten. De werkgever stelde ter zitting dat de vrouw zelf, vanuit plichten van een goede werknemer, mee moest werken aan een oplossing. Om de zwangerschapsdiscriminatie te herstellen, heeft de werkgever de vrouw aangeboden terug in dienst te komen. De werkgever was in de veronderstelling dat er in dat geval geen discriminatie op grond van geslacht zou zijn geweest. Dit verweer houdt natuurlijk geen stand: geen enkele werkgever mag een vrouw ontslaan of besluiten een arbeidsovereenkomst niet te verlengen als gevolg van verzuim dat verband houdt met een zwangerschap.” licht Hannelore toe.  

Lees hier het gehele oordeel van het College voor de Rechten van de Mens en hier meer over de pro bono-werkzaamheden van Allen & Overy.   

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]