Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

No volver a hacer esto nunca más - dice el gabinete Llamamiento al gobierno: ajuste los perfiles de riesgo

Wat is er gebeurd
Op vrijdag 15 januari 2021 is het kabinet Rutte III gevallen over de ‘toeslagenaffaire’. Dit gebeurde nadat de Tweede Kamer een onderzoek publiceerde over wat er allemaal verkeerd ging (Ongekend Onrecht). Vanuit Controle Alt Delete volgen wij dit onderwerp op de voet omdat de Belastingdienst, net als de politie en de Real Policía Militar, werkt met risicoprofielen waarbij etniciteit onderdeel uitmaakt van het risicoprofiel.

In de kabinetsreactie op het rapport schreef de regering: “ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit en ouders met een dubbele nationaliteit hadden alleen al op basis daarvan meer kans om door de Belastingdienst gecontroleerd te worden. Het kabinet betreurt dit ten zeerste en wil ervoor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.”

Dit nooit meer
Het kabinet (h)erkent met deze reactie dat Nederlanders structureel ongelijk behandeld werden door de Belastingdienst. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde eerder al dat er sprake was van discriminatie op nationaliteit. Het College voor de Mensenrechten onderzoekt daarnaast of er ook sprake was van discriminatie op ras. Samen met het kabinet zeggen wij: dit nooit meer!

Wij roepen de Tweede Kamer op om het onderzoek van het College voor de Mensenrechten niet af te wachten. Zet alvast die eerste belangrijke stap en zorg ervoor dat de risicoprofielen aangepast worden: nationaliteit en etniciteit mogen nooit onderdeel uitmaken van een (geautomatiseerd) risicoprofiel.

Het stellen van een duidelijke norm is een noodzakelijke eerste stap in het tegengaan van discriminatie en institutioneel racisme. Deze norm moet gaan gelden voor de Belastingdienst, de politie, de KMar, het UWV en de andere 54 overheidsinstanties die gebruik maken van voorspellende algoritmes.

Deze oproep wordt ondersteund door alle antidiscriminatievoorzieningen verenigd in Discriminatie.nl:
Discriminatie Meldpunt Groningen
Discriminatie Meldpunt Tumba (Friesland)
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Art. 1 Noord Oost Gelderland
Art. 1 Noord Holland Noord
MDRA (antidiscriminatiebureau Amsterdam)
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Art. 1 Midden Nederland (Utrecht)
Stichting IDB (antidiscriminatiebureau Den Haag)
RADAR (antidiscriminatiebureau Rotterdam)
Anti Discriminatie Bureau Zeeland

En daarnaast door:
S.P.E.A.K., collectief voor en door moslimvrouwxn
Nederland Wordt Beter, voor een toekomst zonder racisme en uitsluiting
Tom de Zwart, professor cross cultureel recht aan de universiteit van Utrecht
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
New Urban Collective / The Black Archives

Fuente: https://controlealtdelete.nl/blog/dit-nooit-meer-zegt-het-kabinet

[responsivevoice_button voice="Holandés Masculino" buttontext="Escucha esta página"]