Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is op zoek naar bestuursleden (m/v)

Organisatie
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam werkt als onafhankelijke stichting en regionale anti-discriminatievoorziening (ADV) aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Wij voeren deze taken uit voor alle gemeenten in de regio en met lokale en landelijke instellingen op het gebied van gelijke behandeling en anti-discriminatie. Dat doen we door middel van:

 • klachtenbehandeling;
 • voorlichting en advies;
 • uitvoeren van onderzoek;
 • preventie en educatie.

Het Meldpunt Discriminatie biedt een onafhankelijke en laagdrempelige voorziening waar iedereen in de regio Amsterdam die te maken krijgt met discriminatie terecht kan. Het Meldpunt Discriminatie behandelt deze klachten op grond van de gelijke behandelingswetgeving, bemiddelt en zoekt naar duurzame oplossingen.
Ook zorgt het Meldpunt Discriminatie voor registratie om zo aard en reikwijdte van discriminatie zichtbaar te maken en bijvoorbeeld lokale overheden van informatie te voorzien voor het maken van beleid. Verder doet het Meldpunt Discriminatie onderzoek, adviseert, geeft trainingen, zorgt voor publieksvoorlichting en werkt samen met partners. Het Meldpunt Discriminatie wordt gesubsidieerd en voert daarmee de wettelijke taken op basis van de Wet Gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen uit voor de de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

Structuur en bestuur
Op ons kantoor in Amsterdam werkt een compact team. De directeur heeft de dagelijkse leiding. Het bestuur houdt toezicht en bestaat uit minimaal vijf leden. Wij hanteren de Governancecode Sociaal Werk. 

Belangrijkste taken van het bestuur:

 • toezicht en controle op de directie;
 • gevraagd en ongevraagd advies aan de directie;
 • bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie inclusief financiën.

Het bestuur opereert collegiaal. Naast de benodigde generalistische blik heeft ieder bestuurslid aandacht voor een of meer van de volgende aandachtsvelden: openbaar bestuur en strategie; financiën en bedrijfsvoering; wetenschap en onderzoek; juridische zaken, personeel; marketing en communicatie; kennis van het ADV-werkveld, samenwerkingspartners en cliënten. Het bestuur is als geheel maatschappelijk breed geïnformeerd, waarbij ieder lid relevante netwerken heeft.

Wegens aflopende zittingstermijnen zijn wij op zoek naar één of meer nieuwe bestuursleden.

Gewenst profiel

 • duidelijke en realistische visie op in- en uitsluiting, op het effectief aanpakken van discriminatie, en op de positionering van het Meldpunt Discriminatie,
 • kennis van de diverse discriminatiegronden; 
 • gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • zakelijke kijk op het besturen van een non-profit instelling;
 • voldoende beschikbaarheid, energie en flexibiliteit.

Wij streven bij de samenstelling van het bestuur naar een afspiegeling van de populatie van de Amsterdamse regio. Bestuurlijke ervaring is een pre. De functie is onbezoldigd. Het bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

Reageren?

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Mitchell Esajas (mitchellesa@gmail.com). Algemene informatie en de jaarverslagen staan op onze website (www.mdra.nl). Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vóór maandag 4 mei 2020. Uw brief met CV kunt u per e-mail sturen naar Vincent Verkoelen, waarnemend directeur (v.verkoelen@mdra.nl). 

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]